Dovolujeme si Vám představit a nabídnout služby naší firmy,
zabývající se prováděním ohňostrojů, ohňostrojných a trhacích prací.

Také je u nás možno získat zábavnou pyrotechniku tříd I. a II.

Již od roku 1992 využíváme energetických látek a složí k provádění ohňostrojů a trhacích prací.
Vždy však postupujeme v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními pro práce s výbušninami a dalšími energetickými látkami. Mezi spokojené zákazníky, kteří pravidelně využívají našich služeb patří například takové firmy
jako je Telefónica O2, Energetika i některé státní instituce (obecní úřady apod.)

Ve spolupráci s Armádou ČR  a dalšími firmami se účastníme také výzkumného úkolu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 1H - PK2/35 "Ověření modelu šíření projevu a účinkůohrožujících událostí SPREAD" s protiteroristickou tématikou.